Rasvakahjumi labimurre

Konkreetsete muudatuste tegemine söömisharjumuste parandamiseks ja aktiivsuse suurendamiseks. Sellistel juhtudel on vaja veidi teistsugust tehnikat, sealhulgas esiteks psühhoteraapiat pädeva spetsialisti juhendamisel..

Arvamus Personaalmeditsiini arendustööd võib pidada justkui pikaajaliseks Eesti geenivaramu kampaaniaks, mille eesmärk on olnud esitleda personaalmeditsiini kui olulist ja innovaatilist valdkonda, mis muudab revolutsiooniliselt kogu tervishoiusüsteemi, leiab Karoliina Kruusmaa, kes uuris oma bakalaureusetöös personaalmeditsiini kommunikatsiooni.

Karoliina Kruusmaa: personaalmeditsiini kampaanias võib märgata üleskiitmist | Arvamus | ERR

Personaalmeditsiin on innovaatiline valdkond, mis annab inimestele lootust elada pikemat ja täisväärtuslikumat elu. Paljulubava tulevikuvisioonina on käidud välja, et juba pärast lapse sündi või isegi looteeas suudetakse kindlaks teha olulisemad haigusriskid, et oleks võimalik nende vähendamiseks või kõrvaldamiseks võimalikult vara sekkuda.

Üle maailma on personaalmeditsiini arendamiseks algatatud riiklikke projekte ja koostatud strateegilisi dokumente, millega on lisandunud juurde mitmeid sotsiaalseid ja poliitilisi aspekte.

Sestap ei ole personaalmeditsiin ainuüksi teadusprojekt.

rasvakahjumi labimurre

Uudne valdkond vajab lisaks tohututele investeeringutele ka poliitiliselt soodsat pinda ja ka avalikkuse toetust. Ka Eestis on personaalmeditsiin muutunud vaid mõne aastaga riiklikul tasemel oluliseks prioriteediks, mistõttu uurisin oma bakalaureusetöös, kuidas on personaalmeditsiini avalikkusele ja olulistele sidusrühmadele esitletud.

  • Fat burner wod
  • Novaburn fat burner arvustused
  • Kaalulangus 275 naela
  • Tselluliidi uus läbimurre
  • Kaalulangus topiramaadi tottu

Järgnevalt toon välja mõned olulisemad tähelepanekud, mille üle võiks tõstatuda laiem arutelu. Lubaduste edasilükkamine Kuigi on selge, et personaalmeditsiinil on suur potentsiaal muuta meditsiin kaasaegsemaks, võib selles kampaanias märgata üleskiitmist ehk nii-öelda haipi — kõrged ootused ja lootustäratavad lubadused on varjutanud võimalikud probleemkohad ja riskid.

Kõige kriitilisemalt suhtuksin seejuures pidevalt antud lubaduste edasilükkamisse, mida võib näha korduvat selge mustrina juba ndate algusest. Mõned näited. Tänaseks pole personaalmeditsiini areng veel nii kaugele jõudnud, et seda saaks laialdaselt meditsiinipraktikas rakendada, rääkimata personaalsetest ravimitest.

Bulletproof- eli rasvakahvi 1

Samas ei saa väita, et professor Andres Metspalu välja käidud visioon juba rasvakahjumi labimurre paari aasta jooksul ei täituks. Tervise arengu instituudi kodulehe järgi on hiljutisim lubadus antud aastaksmil peaksid valmima esimesed rasvakahjumi labimurre, mis aitavad tuvastada, missugused ravimid inimestele sobivad ning mis võimaldavad teada saada rinnavähi ja südame- ja veresoonkonna haiguste riske. Kuigi optimistlikud lubadused paremast tervishoiusüsteemist ja haiguste ennetamisest aitavad tekitada valdkonna vastu positiivset hoiakut, põhjustab antud lubaduste pidev edasilükkamine ja oodatavate tulevikukasude kõrval ebakindlusest ja riskidest mitte rääkimine üleskiitmist.

Eksitavad faktid Lisaks leidus personaalmeditsiini avalikus kommunikatsioonis mitmeid sõnumeid, mille faktiline tõsikindlus tekitas kahtlusi. Näiteks Tõepoolest, järjest enam tõuseb inimeste terviseteadlikkus ning paljud meist teeksid haigusriskidest teadasaamisel oma tervisekäitumises korrektuure, kuid väide, et kolm neljandikku meist pikaajaliselt oma seniseid harjumusi selliselt muudaks, pole teaduskirjanduses kuidas eemaldada naha all rasva tukid veel kinnitust leidnud.

Üks kõige levinum näide, mida võiks siinkohal võrdluseks tuua, on suitsetamine, mille tagajärjena suureneb kopsuvähi risk, kuid see teadmine ei ole kõigi jaoks piisavalt veenev käitumise muutmiseks. Paradoksaalne ongi see, et juba täna oskavad arstid jagada üsna kindlaid nõuandeid elustiilihaiguste vältimiseks — toituge tervislikult, liikuge piisavalt ning vältige meelemürke — kuid paljud meist ei tegutse igapäevaselt nende soovituste järgi.

Liigne kogus midagi.

Siinkohal võib vastu vaielda, et personaalsetest haigusriskidest teadmine võib mõjuda tugevama impulsina tervise eest hoolitsemiseks kui üldine risk.

Samuti võib personaalsetest haigusriskidest teadmine kaasa tuua uusi rasvakahjumi labimurre, nagu liigne stress ja muretsemine, tõenäosuste valesti tõlgendamine või küsimus, kellel on õigus neist riskidest teada.

Seega, pealtnäha lihtsa ja loogilise potentsiaalse kasuteguri all peituvad mitmed uued aspektid. Teise sõnumina edastati järjekindlalt, et personaalmeditsiin muudab tervishoiusüsteemi odavamaks.

Tselluliidi uus läbimurre

Näitena võib tuua tsitaadi Kui need riskirühmas inimesed elaksid kasvõi kümme aastat, tähendab see majandusele hinnanguliselt 70 miljoni euro suurust võitu. Ühe inimese ravile kuluks aga umbes kolm eurot kuus. Pole kahtlustki, et personaalmeditsiini abil oleks võimalik teatud haigusi varem avastada ja seega neid ka ennetada. Sellegipoolest on taaskord näitena toodud tsitaadis kasutatud väidet, millele kriitiline lugeja ei saa faktilist kinnitust.

Konkreetsed numbrid lisavad küll usaldusväärsust, kuid eelnevat arvutuskäiku analüüsides näib see liialt lihtsustatuna. Lubadus hoida kokku tervishoiukulusid, on personaalmeditsiini ühe kasutegurina toodud välja ka mujal maailmas, kuid mitmed kriitikud leiavad, et see fakt on küsitava väärtusega, arvestades, kui palju erinevaid etappe tuleb personaalmeditsiini praktikasse rakendamiseks läbida, alates andmete kogumisest ja töötlemisest kuni uute tervishoiuteenuste ja otsustustugede arendamiseni.

Majanduskasude rõhutamine Lisaks lootusrikka tulevikupildi loomisele käsitletakse personaalmeditsiini tihti kui majandusvaldkonda, mille arendamine rasvakahjumi labimurre võimalust järjest tihenevas rahvusvahelises konkurentsis silma paista.

rasvakahjumi labimurre

Lisaks eelnevalt mainitud ravikulude kokkuhoiule on rasvakahjumi labimurre, et personaalmeditsiini arendamisega kaasneksid suured välisinvesteeringud.

Näiteks võib tuua Ain Aaviksoo, kunagise Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsleri nägemuse rasvakahjumi labimurre Võttes eesmärgiks rahvusvahelise tuntuse ja majandusliku kasu, võivad tagaplaanile jääda tervishoiusüsteemi vaatenurgast teised olulised aspektid, nagu tavainimeste või meditsiinitöötajate vajadused ning kasutajasõbralikkus. Paralleele võib tõmmata mingil määral tänase tervise infosüsteemiga Digilugumida tuuakse küll mujal maailmas eeskujuks, kuid mis saab portaali kasutajate ehk patsientide ja arstide poolt tugevat kriitikat.

rasvakahjumi labimurre

Üleskiitmise paratamatus "Personaalmeditsiini kommunikatsioonis on esinenud teatud määral üleskiitmist. Kriitiliselt vaadates võib pikemas perspektiivis selle tagajärjeks olla personaalmeditsiini maine kahjustumine. Kui lisaks oodatavatele kasudele ei kommunikeerita seejuures välja kaasnevaid ebakindlusi ja võimalikke piiranguid, võib avalikkus seada valdkonnale liiga optimistlikud ja ebarealistlikud ootused.

Aja möödudes ja kõrgete ootuste mittetäitumisel on oht, et lakatakse sootuks uskumast pidevalt antavaid uusi lubadusi. Avalikkuse usalduseta võidakse kaotada investeeringud, mistõttu ei suudeta seatud eesmärke täita ka kaugemas tulevikus.

Kirjeldatud potentsiaalset ohtu rasvakahjumi labimurre olukord Kuna erainvestorite lühiajalised ootused ei täitunud ning nende kommertshuvid läksid konflikti geenipanga eestvedajate pikaajaliste ja eeskätt teadustööga seotud eesmärkidega, kaotati suur osa investeeringuid ning kogu projekti jätkumine oli küsimärgi all. Teisalt aitavad optimistlikud lubadused pöörata olulisele valdkonnale rohkem tähelepanu, saada laiemat avalikkuse rasvakahjumi labimurre kaalulangus macro split rahastust.

Kaugemale vaadates on see ainus viis, kuidas valdkond saab luua ühiskonnale väärtust. Seega võib järeldada, et nii-öelda haip on mõningal määral innovaatilise valdkonna kommunikatsioonis paratamatu. Ühe asutuse kampaania Lisaks näitas uurimus, et sisuliselt ei ole rasvakahjumi labimurre arutelu personaalmeditsiini teemal toimunud, vaid see on peamiselt suunatud Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu poolt.

Ülekaalulisuse vastu võitlemise meetodid Rasvumise võimalikud põhjused Esmapilgul tundub rasvumise põhjus ilmselge: kui sa tarbid rohkem kaloreid kui elu jooksul kulutad, siis kaalus juurde. Kuid nagu sageli juhtub, ei ole ilmseim seletus alati võrdne kõige põhjalikumaga. Riskitegurid rasvumise korral võivad olla: ebasoodne geneetiline eelsoodumus, sotsiaal-majanduslikud tingimused, ainevahetusprotsesside kulgemise iseärasused või häired ja ka elustiil võivad mängida olulist rolli. Teatud endokriinsed häired, teatud haigused ja ravimid võivad samuti põhjustada tõsise kehakaalu tõusu ja hakata võitlema rasvumise vastu.

Kuna personaalmeditsiini projekti panustavad ka mitmed teised institutsioonid, on kahetsusväärne, et domineerivad vaid geenivaramu huvid. Näiteks võiks avalikus debatis võtta julgemalt sõna tervise arengu instituut, millele eraldatakse personaalmeditsiini arendamiseks perioodil — riiklikest vahenditest viis miljonit eurot.

Arhiiv Toimetas Laur Kanger Briti ja Jaapani teadlased on koostöös uurimas võimalusi, kuidas saaks kasutada baktereid kiiremate arvutite ehitamiseks. Rauda söövad mikroobid, kes toodavad oma kehas imetillukesi magneteid, pakuvad selleks suurepäraseid väljavaateid, vahendab BBC. Samalaadsed pisikesed magnetid asuvad ka arvuti kõvakettas. Kuna arvutitööstuses on trend üha väiksemate masinate suunas, siis muutuks nanomõõtmeis elektroonika tootmine mingist piirist alates väga keeruliseks.

Seega võib personaalmeditsiini arendustööd pidada justkui pikaajaliseks geenivaramu kampaaniaks, mille eesmärk on olnud esitleda personaalmeditsiini kui olulist ja innovaatilist valdkonda, mis muudab revolutsiooniliselt kogu tervishoiusüsteemi. Kuna personaalmeditsiini kommunikatsioonis domineerib selgelt valdkonna arendamisega seotud osapoolte vaatenurk, võib pidada ootuspäraseks, et võimalikke ebakindlusi tuuakse välja vähesel määral.

Karoliina Kruusmaa: personaalmeditsiini kampaanias võib märgata üleskiitmist

Siinkohal aitakski tasakaalustava jõuna laiem avalik debatt, kus arutellu tooksid kriitilist vaadet ka sõltumatud osapooled. Samuti võiks geenivaramu lähtuda edaspidi avalikus kommunikatsioonis lisaks turunduslikele eesmärkidele, nagu seda oli näiteks geenidoonori kogumine, ka eesmärgist suurendada inimeste teadlikkust geneetikast, misläbi potentsiaalselt mõjutada nende tervisekäitumist. Karoliina Kruusmaa kaitses selle aasta kevadel Tartu Ülikoolis bakalaureusetöö " Retoorilised raamistikud personaalmeditsiini arendustöö dokumentides ja meediakajastuses ".

  • Epsomi soola kiire kaalulangus
  • Ispot kaalulangus
  • Sidruni vesi ja kaalulangus
  • Bakterid aitavad luua tulevikuarvutit | Arhiiv | ERR
  • Body slim taimne kood

Toimetaja: Indrek Ojamets.