Pustol ja kaalulangus

Hoova pööramiseks peab olema vaja rakendada jõudu. Päästik peab pärast survest vabanemist automaatselt naasma eesmisesse asendisse.

Näiteks on loobutud püstoli elektroonilisest tagaplaadist, mis pole asendamatu, kui seade asub kohe värvija kõrval ja seadme töö reguleerimine on ka puldist piisavalt mugav.

See on võimalusterohke, soodne ja töökindel seade.

Relvaseaduse paragrahvi 6, paragrahvi 14 lõigete 4 ja 7 ning paragrahvi 15 lõike 2 rakendamine

Encore LT eelised: AFC Automatic Feedback Current - patenteeritud automaatne laadimisvoolu korrigeeerimine, mis hoiab soovitud laadimisvoolu konstantsena, sõltumatult püstoli ja toote vahelisest kaugusest. Laadimisvoolu on võimalik reguleerida μA ulatuses, mis võimaldab ka kõrglaadivusega ja metallipulbrite kasutamist keeruliste detailide puhul, ilma toote esipindadele liigselt paksu värvikihi tekkimiseta.

  • Liimipliiatsid ja -püstolid hobimeisterdajatele | Bosch DIY
  • Anu Tomson — tootejuht Itaalia aplikaatorid kergendavad vahtude ja hermeetikute paigaldust PMT on
  • Выйдя, он несколько воспрял духом.

See on elementaarne funktsioon, mida Nordson kasutab juba aastaid ja mille konkureerivad valmistajad alles hiljuti kasutusele võtsid. Automaatne õhusurve reguleerimine tagab ühtlase värvimistulemuse ka siis, kui seadme toitesurve kõigub. Digitaalne, lihtsalt kasutatav juhtimispult võimaldab valida igale tootele optimaalsed parameetrid ja korrata neid.

Tellitud tooted saab kätte tellimuse numbri esitamisel. Kaupu hoiame 14 päeva, taimedele palume järgi tulla 3 päeva jooksul.

Kivikaitse / Karbiõli püstol

Omniva kuller alates 6. Seejärel saate kokku leppida sobiva aja paki vastuvõtmiseks. Palume võtta taimed vastu esimesel pakutud ajal. Tooted toimetame kohale Üle Eesti tööpäeva jooksul. Transport toodetele ostukorvi kaaluga ,99 kg.

Päästik peab pärast survest vabanemist automaatselt naasma eesmisesse asendisse. Löökuri otsiku väljaulatumine sulguri tasapinnast peab olema 1,3—1,7 mm.

Revolvrikuke harja alaosale pöidlaga vajutamisel ei tohi kukk vabaneda vinnastusasendist.

  • Püstol Glock 19 Gen. 4
  • Самое удивительное в том, что, по его утверждению, это мы создали .
  • Олвин пожал плечами, с благодарностью принимая то обстоятельство, что теперь в его распоряжении находится слуга куда более знающий, чем он .

Kukk ei tohi liikuda kaugemale fikseeritud vinnastusasendist. Trummel peab päästikule vajutamisel pöörduma ringi osa, mis vastab padrunipesade arvule, ja liikuma ette haircut slimming suunas kuni fikseerumiseni lasu sooritamise ajaks ning naasma tagumisse asendisse päästiku vabastamisel. Sealjuures peab trummel pöörlema ja liikuma revolvri raamis takistamatult. Hoidhoova hammas peab võimaldama trumli pöörlemist ainult ühes suunas.

Pustol ja kaalulangus trummel ei tohi pöörlemisel relvaraua taha kinni jääda. Revolvrikuke vinnastamata asendis võib trummel pöörelda ainult ühes suunas. Vinnastatud kuke korral peab trummel paigal olema. Trumli hoidhoob peab oma teljel sujuvalt pöörlema ja vedru jõul asetuma ülemisse ja alumisse asendisse.

Alumises asendis olev hoidhoova piirdetapp peab takistama trumli pöörlemist. Revolvrikuke vinnastatud asendis peab trummel pöörlemise vältimiseks fikseeruma päästiku pea lukustusastme paiknemisega trumlivöö ristõnarusse. Põskedes ja liistus ei tohi olla pragusid ja tükke. Kõik kinnituskruvid peavad olema lõpuni kinni keeratud. Vintraud on kasutuskõlbmatu, kui sellele vastavat kontrollkaliibrit on võimalik vintraua suudmest sisse lükata sügavamale kontrollkaliibril olevast märgisest ja kui vintraud seejuures ei taga vajalikku tuletihedust.

See seade on sihilikult tehtud võimalikult lihtsaks ja töökindlaks. Seetõttu on vähendatud elektroonikat. Näiteks on loobutud püstoli elektroonilisest tagaplaadist, mis pole asendamatu, kui seade asub kohe värvija kõrval ja seadme töö reguleerimine on ka puldist piisavalt mugav.

Vajaliku tuletiheduse saavutamiseks on lubatud vintraua suue 9,0 mm läbimõõduga puuriga üle puurida maksimaalselt 45 mm sügavusele. Vindiservade ümardumine, metalli väljakukkumised ja paisud vintraua õõne vindiväljades on lubatud, kui need ei halvenda püssi laskeomadusi.

Vintraua paine paremale või vasakule on lubatud ulatuses, mille puhul püssi täpseks laskmisel kirbukaitset ei nihutata kirbualuse suhtes üle 1,5 mm vasakule või paremale. Vintraua suudmel, padrunipesa suudmel ja sihikusälgul ei tohi olla metalli paisusid. Kirp ei tohi liikuda sõrmega vasakult või paremalt kirbukaitsele vajutamisel. Kirp ei tohi olla kõverdunud ega kirbukaitse muljutud.

Märk kirbualusel peab ühtima kirbukaitsel oleva märgiga. Päästikule vajutamisel peab lukk eralduma takistuseta, kui relva ehitus ei näe ette teisiti. Tagumisse äärmisesse asendisse viidud lukk ei tohi lukukojast iseenesest eralduda ega seal kinni kiiluda.

Sulgumise kontrollkaliibri asetamisel padrunipessa ei tohi lukk sulguda. Vinn peab fikseeruma laskeasendis. Vinna vabastamiseks vajalik jõud peab olema 2,0—3,2 kG päästiku saba keskosalt mõõdetuna. See nõue ei kehti reguleeritava päästiku suhtes. Kui vinn on «kaitseriivi» asendis, ei tohi lukk tahapoole liikuda.

Luku pustol ja kaalulangus tagumisse asendisse peab toimuma padrunikesta väljumine padrunipesast ja väljaheitmine lukukojast, ümberlaadimisel aga padruni salvest etteandmine ja takistuseta sisenemine padrunipessa. Tõstuk peab vedrude mõjul paiknema ülemises asendis. Salve ülaosa ja lukukoja ristlõikepindade vahe peab olema 1,0—2,5 mm.

Vabariigi Valitsuse 6. Käesolevad teenistus- ja tsiviilrelvade edaspidi relvad ning nende laskemoona kvaliteedi- ja ohutusnõuded edaspidi kvaliteedi- ja ohutusnõuded on aluseks ja nende järgimine on kohustuslik relvade ja tulirelvade padrunite edaspidi padrunid sertifitseerimisel ning käibes olevate relvade tehnokontrolli teostamisel. Käesolevad kvaliteedi- ja ohutusnõuded ei kehti: 1 kaitsejõudude, piirivalve, politsei, prokuratuuri, sisekaitseüksuse, sõjaväestatud päästeüksuste, tolli ning täitevasutuse relvade ja padrunite suhtes; 2 piiramata käibega relvade suhtes.

Täielikult pustol ja kaalulangus püssi vintraua ots võib liikuda mõlemas suunas kokku 2,0 mm. Laesääre otsik peab olema kinnitatud ega tohi puutuda vastu vintrauda. Püssi lae tugevduspoldil ei tohi olla lõtku. Täielikult kokkupandud püssi rauakatte pikilõtk, samuti rauakatte üleulatumine laesääre otsiku tasapinnast võib olla kuni 3,0 mm.

Rauakatte külgede üleulatumine laesääre külgedest pole lubatud. Pikipilu rauakatte ja laesääre vahel võib kogu rauakatte pikkuses olla 2,0 mm. Hoiderõngad ei tohi käe survel väljuda oma põlvikvedrude pesadest.

Põlvikvedrud peavad püsima oma pesades ja toimima kindlalt. Vintraua ja püssilae vahel peab olema 2,0—2,5 mm pilu.

Lukukoja saba pind võib püssipära kaeluse pinnast olla kuni 2,0 mm kõrgemal ja kuni 2,5 mm madalamal. Püssilae ja laekaela vigastuste kõrvaldamiseks tuleb nendesse sisse liimida kalasabakujulised kiilud. Laekaela on lubatud sisse liimida kuni kolm ja püssilaesse kuni neli kiilu.

Püssipära vigastuste kõrvaldamiseks tuleb püssipära sisse liimida kalasabakujulised tapid ja kiilud või silindrilised punnid. Rauakatte vigastuste kõrvaldamiseks tuleb rauakatte sisse liimida kalasabakujulised tapid.

Hermeetiku ja silikooni püstolid - Muud elektrilised tööriistad

Kõik keermeliited peavad olema kõvasti kinni keeratud. Kruvid peavad olema sisse keeratud selliselt, et puuosad ei saaks kahjustatud. Nähtavad paisud relvaraual pole lubatud. Raua suudmeosal ei tohi olla nähtavaid deformatsioone ega nende kõrvaldamise jälgi. Taastatud kirbud ei tohi olla kinnitatud raudadele gaasi- ega elektrikeevituse teel. Silerauda ei tohi remondi käigus termiliselt töödelda.

Sileraudse või kombineeritud raudadega püssi kasutamine on keelatud, kui mitmeraudse püssi üks raud on raudade seosest kas või osaliselt lahti tulnud. Lubatud on kasutada mitmeraudseid püsse, millel üks või kaks rauda on kasutamiskõlbmatuse tõttu või muul põhjusel suletud.

See peab olema kajastatud püssi dokumentides. Püssiraud on kasutamiskõlbmatu, kui: 1 riivistushoovaga suletava püssi riivistusaas ja püssiraua või esilae kinnitushaak on püssiraua külge keevitatud või kui kestaheitja on taastatud keevituse teel; 2 raua keskosas on silindrilisi pindu haaravad sügavad korrosioonikahjustused või kroomitükkide suured väljalangemised; 3 padrunipesas on padrunikesta või padruni eraldumist raskendavad korrosioonikahjustused või kroomitükkide väljalangemised.

Püstol / Heckler & Koch P30

Üheraudse püssi raud peab olema sihtimisjoone ulatuses mustendatud või matistatud vältimaks sihtimistakistusi ereda valguse korral. See nõue ei kehti optilise püsisihikuga püssidele. Püssikirp peab olema torusuudmele kinnitatud mehhaanilisel teel. Kahe- ja enamaraudsetel püssidel peab sihtimislatt sihtimise hõlbustamiseks olema matistatud.

Jää ootama sõnumit oma telefonile. Paki saad kätte pakiautomaadist.

Püssi täpseks laskmisel nihutatav kirp ega sihik ei tohi muuta oma asendit, kui neile sõrmega küljelt vajutada. Nihutatava kirbu või sihiku sälgu alus ei tohi oma pesast välja ulatuda üle 1,5 mm.

Üheraudsel kukega püssil peab vinnastatud kuke hari olema sihikusälgu põhjast vähemalt 3,5 mm madalamal. Kirbul, sihikul ja sihikusälgul ei tohi olla sihtimist segavaid kõverdusi ega metallikisasid.

Kivikaitse | Karbiõli püstol | Rparts | tööriistad ja seadmed

Optilise sihiku kandurid peavad tagama sihiku kindla kinnituse ja lasketäpsuse ka sihiku mitmekordsel eraldamisel ja pealepanemisel. Optilise sihiku skaala ja võrgu reguleerseadmed peavad olema kas kindlalt fikseeritud või peidetud vastavate korkide alla vältimaks skaalade ja võrkude asendi juhuslikku muutumist püssi kandmisel. Keelatud on kasutada optilise sihiku skaala ja võrgu valgustamiseks sihikust või püssist eraldi asuvat, pikkade ripnevate juhtmetega toiteallikat.

Rauasulguril ega riivistushooval ei tohi olla lõtku vältimaks selle takerdumist rõivaste või teiste esemete külge püssi asendi muutmisel või püssi kandmisel. Padrunipesa suudme ristlõige peab olema sobitatud püssiraamiga ja olema sellega kontaktis täies ulatuses. Püssiraual ei tohi suletud asendis olla lõtku. Püssiraua riivistushoob peab vabalt liikuma ning hoova ja telje vahel ei tohi olla lõtku. Püssiraua suletud asendi korral peab riivistushoob asuma püssi pikitelje kohal.

Riivistushoova vedru peab tagama püssiraua kindla fikseerumise laske- või kandeasendis. Hoova pööramiseks peab olema vaja rakendada jõudu.