Ka tuhandekilomeetrine teekond
algab esimesest sammustLao-Tzu

Tutvustus –

Samm-sammult õppeprogramm on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga,
mida rakendatakse tervele lastegrupile, mitte ainult kindlale sihtrühmale.

päästerõngas

TÕENDUSPÕHINE PROGRAMM

Programmi on välja töötanud mittetulundusühing Committee for Children Ameerika Ühendriikides nimetusega Second Step Early Learning program ja see on mõeldud lastele 4. eluaastast kuni 8. klassini koolis.

gloobus

PROGRAMMI RAKENDUS

Hetkel on programm kasutusel 70-s riigis, nende hulgas ka Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Islandil. 2013. aastal liitusid programmiga esimesed lasteaiarühmad Eestis ning tänaseks rakendatakse programmi umbes 20-s meie lasteaias.

Materjalid –

Koostöös Avatud Kooliga on valmimas ka Samm-sammult
õppeprogramm esimesele kooliastmele

eelkoolieas

Eelkoolieas koosneb Samm-sammult õppeprogramm kahest osast: Samm-sammult 3-5 aastastele lastele ja Samm-sammult II 5-7 aastastele lastele.

kell

Et aga ei peaks ootama laste 3. eluaastani, on võimalik 1-3 aastaste lastega rakendada Start programmi väikelaste sotsio-emotsionaalse arengu toetamiseks

Koolitus–

Koolituse sihtrühmaks on kõik eelkooliealiste
lastega tegelevad spetialistid.

luup

Samm-sammult õppeprogrammiga liitujad läbivad ühepäevasse koolituse. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele vajalikud oskused Samm-sammult õppeprogrammi rakendamiseks igapäevatöös eelkooliealiste lastega.

liivakell

Koolituse kestus on 7 akadeemilist tundi, mille jooksul antakse ülevaade programmi ülesehitusest, õppevahenditest ning teooriatest, millel programm põhineb.

Koolitaja-

Mari-Liis Mugra

Olen lõpetanud 1988. aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala.
2008. aastal asusin õppima Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö erialal, mille lõpetasin 2012. aastal.
Tallinna Ülikooli magistriõppe sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal lõpetasin 2015. aastal.

Samm-sammult õppeprogrammiga seoses olen läbinud 2012. aastal koolituse Soomes,
Helsingis. 2013. aasta kevadel osalesin programmi välja töötanud ühingu Committee for Children poolt
korraldatud konverentsil ”International Partners Consortium” Ameerika Ühendriikides, Seattles,
mille järgselt omandasin õigused läbi viia Samm-sammult õppeprogrammi alaseid koolitusi Eestis.